Nyheder

Videnskabelige undersøgelser fra Touch Research Institute i Miami i USA bekræfter nogle af massagens virkninger.

  • Stress mindskes (kortisol niveau sænkes)
  • Immunsystemet styrkes (oxytocin niveau hæves)
  • Blodtryk sænkes
  • Angst og depression dæmpes
  • Opgaver løses bedre og hurtigere efter massage
  • Massagens virkninger forstærkes og holder længere for hver behandling.​​